top of page

ספרי שירה והשראה
פלא | ויהי אור

"פלא" הוא ספר הביכורים שלי שיצא במאי 2021
ונמכר כבר למעלה מ-12,000 עותקים,
הוא מכיל 47 שירים המשולבים באיורים מרגשים.
הספר מכריכה קשה ומצורפת לו סימנייה מותאמת
מגיע ארוז למתנה בשק כותנה טבעי.

"
ויהי אור" הוא ספרי השני שיצא לאור באוקטובר 2023
בדיוק בימים בהם חשכה נפלה עלינו,
הוא מכיל 47 שירים המשולבים באיורים מרגשים.
הספר מכריכה קשה ומצורפת לו סימניה מותאמת
מגיע ארוז למתנה בשק כותנה טבעי.

שני הספרים עוסקים בתקווה, משמעות וצמיחה אישית.
כולי תפילה שהמילים יאירו את ליבכן

ויהיו עבורכן תזכורת לפלא שאתן ולאור שאתו ראויות לו.

תכירי את מארזי ההשראה שלנו

מארזים

bottom of page