שליחה של אהבה

מצאי לך כל יום אדם אחד
להיות בשבילו זריחה,
להגיש לו אור לארוחת הבוקר,
לעולם לא תוכלי לדעת
כמה שקיעות לב הוא עבר
וכמה רעב הוא
למילה טובה
ולעיניים שרואות אותו,
עוד לא פגשתי אדם
שהשמש זרחה אצלו יותר מדי,
היי שליחה
ומסרי כל יום חבילה של אהבה,
זה הדואר שבשבילו
אנשים חיים