top of page

כל אישה צריכה אחות

כל אישה צריכה אחות
כדי להרפות,
כדי להרגיש בטוחה להיות,
אחות כזאת שתניח לך אדמה יציבה
מתחת לרגלייך
בשעה שאת מתפרקת מהעבר שלך
ומזיכרונות שקפאו בזמן,
שתתקבלי אצלה
גם כשיימיך פרועים
ואין סדרים בנפשך,
כל אישה צריכה אחות
כדי לאחות את הפצעים,
כדי לשתוק איתה
ולהתרחם אצלה,
שתאחוז לך לרגע את השמיים
המאיימים ליפול
ותעשה לך מקום אצלה
בשעה שהחיים שוברים לך את הכלים,
שאינה תאמר מילה מלבד:
"בואי אלי"
כל אישה צריכה אחות
כי בשביל להרפות
את צריכה להרגיש בטוחה להיות

bottom of page