top of page

הפלא האמיתי

הפלא,
הוא לא רק הספר הזה
והוא לא רק המילים השזורות בו,
הפלא האמיתי הוא
אלפי הצעדים שקדמו לו,
ועשרים השנים שבהם
יום יום,
לילה לילה
עמלתי על נפשי,
השלתי שתיקות שדבקו בי,
ופחדים
אוו אווו כמה פחדים...
וכמה עוד יהיה עלי
לפסוע
כדי לפגוש בכולם,
אך הרגע,
הרגע בו בחרתי לקום ולהיות,
הוא הפלא האמיתי,
הוא וכל הרגעים שבאו אחריו,
והיום אני כאן
מוסרת לך את הפלא הזה
ואת המילים שבנו בי בית,
כדי שתהיי בונה בחריצות את שלך
ותבחרי לקום ולחיות
ולהיות
הפלא האמיתי שאת.

bottom of page