top of page

המשיכי

גם אם נדמה שחוזרת את על עקבותייך
וימייך ולילותייך מתערבבים זה בזה
המשיכי,
גם אם נדמה לך שצועדת את במעגלים
וכוחותייך אוזלים
המשיכי,
הנשמה תמיד יודעת את מסלולה
זו רק הנפש שלעיתים נעצרת
כי אינה מבינה
שבדיוק כמו השמש
גם היא מסתובבת סביב צירה,
ומפעם לפעם
גם אותה חשכה מסתירה,
וכמוה,
גם עליך להמשיך ולנוע
לגלות שוב את אורך,
ולהתחיל מהתחלה

bottom of page