המשיכי

גם אם נדמה שחוזרת את על עקבותייך
וימייך ולילותייך מתערבבים זה בזה
המשיכי,
גם אם נדמה לך שצועדת את במעגלים
וכוחותייך אוזלים
המשיכי,
הנשמה תמיד יודעת את מסלולה
זו רק הנפש שלעיתים נעצרת
כי אינה מבינה
שבדיוק כמו השמש
גם היא מסתובבת סביב צירה,
ומפעם לפעם
גם אותה חשכה מסתירה,
וכמוה,
גם עליך להמשיך ולנוע
לגלות שוב את אורך,
ולהתחיל מהתחלה