top of page

המסע לארץ אהבתי

חלפו הרבה ימים
עד אשר הגעתי אל ארץ אהבתי,
אל הרגע בו אחזתי בי וידעתי
כי מצאתי את אוצרי היקר מכל,
את קולי,
את דעתי,
את ליבי,
את כל אלו אשר כל העת חיפשתי
באדמתם של האחרים,
יקר מפז הוא הרגע בו אנו מגיעות
אל ארץ אהבתנו,
שם לעולם עוד איננו מקבצות נדבות
של יחס, אהבה ואישורים
ומסתפקות בפירורי חיים,
שם אנו יודעות
כי אהבתנו לעצמנו
היא כל מה שאי פעם
חיפשנו.

bottom of page