top of page

גם את ים

הלכתי לים לבקש עצה,
שיסביר לי איך מתנפצים,
שיילמד אותי איך משקיטים,
התבוננתי בו שעות
והוא, לא חדל מלהופיע במלואו,
כלל לא עסק באם יש לו קהל
או אם כחול הוא יותר מימים אחרים,
הוא בא להופיע,
ואין הוא מושפע מדבר,
אין הוא מוטרד מתקופות השפל,
כי יודע הוא את תנועתם הטבעית
של החיים,
כתנועת פעימת הלב כך גם הגלים,
לעיתים מתכווצים ולעיתים מתרחבים.
הלכתי לים לקבל עצה,
ורגע לפני לכתי הוא לחש לי:
"גם את ים,
וכל העוצמה שאת רואה בי
קיימת בך.
ראי בעולם במה להיותך,
עלי עליה במלואך
והופיעי.
הים לא שואל את עצמו
לאן אביא את גליי היום,
הוא פשוט קיים.
ולהיות קיים זה לעיתים
רק לדעת
שאת ים".

bottom of page