top of page

בסוף כל יום

בסוף כל יום
רגע לפני שאת מניחה
את הרגליים ואת החיים על הספה,
תבדקי שכל החלקים איתך,
שלא שכחת את עצמך איפה שהוא,
שהחזרת הביתה את השמחה שלך.
ושלא נפלה לך התקווה מהתיק,
תמיד תחזרי הביתה שלמה
ומלאה בכל חלקייך,
שלא תצטרכי ללכת לישון חצויה.
בסוף כל יום,
רגע לפני שאת מתכסה בשמיכת חייך,
תבדקי שהיית טובה אלייך היום,
שהיית נוכחת בכל רגע ורגע,
שהיית גב למילים שלך,
ושהכנסת לב למעשים שלך,
בסוף כל יום
לפני שהשמש שבך שוקעת,
תרוקני את ידייך מהכל,
שהן יהיו פנויות לאסוף אותך
חזרה, הביתה.

bottom of page