אל תיפול רוחך

גם אם ימייך מאיימים לטרוף שלוותך
ולילותייך חסרים,
גם אם אמונתך התנפצה לרסיסים
וליבך התנתק מעצמו,
אל תיפול רוחך
היי אוחזת ולו בשבריר קטן של חיים,
יש בכוחו להקימך
ולהזכירך
שמבעד לכל הררי החושך
גם אם רבים הם
וגבוהים עד למאד,
יש עוד זריחה שתבוא