אל תהיי מצפה לדבר

אל תשבי בחדרי ההמתנה הצפופים
של החיים
ותחכי שיגיע תורך
ליחס
לאהבה
להיראות
להיאחז ע"י מישהו
אל תצפי לדבר שיבוא מבחוץ
ויאספך
ויקבלך
וידאגך
הסירי את הציפוי
ואת האכזבות שנדבקו בך
והיי עושה לך ממלכה בתוכך
תהיי מביאת השלום לעולמך
תנבעי מתוכך
את אהבתך לעצמך
היי מתייחסת
היי רואה
היי אוחזת
היי מקבלת
זקפי קומתך באומרך - הנני!
ובשעה בהן ידייך יתאספו לחיקך
ותהיה בך די מלאות נפש
דלתות חייך יפתחו בזו אחר זו
ומה שיגיע לפתחך
כבר לא יהיה עוד
המראה של חסרונך
אלא
המראה של מלאותך
ושל הקיום שעשית לך