top of page

אל תהיי מצפה לדבר

אל תשבי בחדרי ההמתנה הצפופים
של החיים
ותחכי שיגיע תורך
ליחס
לאהבה
להיראות
להיאחז ע"י מישהו
אל תצפי לדבר שיבוא מבחוץ
ויאספך
ויקבלך
וידאגך
הסירי את הציפוי
ואת האכזבות שנדבקו בך
והיי עושה לך ממלכה בתוכך
תהיי מביאת השלום לעולמך
תנבעי מתוכך
את אהבתך לעצמך
היי מתייחסת
היי רואה
היי אוחזת
היי מקבלת
זקפי קומתך באומרך - הנני!
ובשעה בהן ידייך יתאספו לחיקך
ותהיה בך די מלאות נפש
דלתות חייך יפתחו בזו אחר זו
ומה שיגיע לפתחך
כבר לא יהיה עוד
המראה של חסרונך
אלא
המראה של מלאותך
ושל הקיום שעשית לך

bottom of page