top of page

אדם לאדם אוהב

כל אדם זקוק לאדם
איתו הוא יוכל לדבר מליבו,
על כל מרתפי הנפש שבו,
על שקיעות הלב
והימים שנסוגים לו.
להתפשט מקליפותיו
מבלי לרצות ישר להתכסות,
מבלי להתלבש בבגדי נימוסים שמסתירים אמת,
כל אדם זקוק לאדם שיהיה עבורו כמגדלור,
שיחזיק לו את החיים לרגע
בזמן שהוא בודק את פצעיו,
כולנו זקוקים לרחם להתעבר בה מדי פעם,
להתעטף ולנוח מהבחוץ,
ולזכור
שבאנו
להיות
אדם לאדם אוהב

bottom of page